home

Aktivity

POMOC LIBORU MAŠÁTOVI

Ice Bucket Challenge

První září má pro pracovníky ve školství obrovský význam. Je to symbol nových začátků, velkých zvratů a důležitých životních změn. Proto jsme si toto datum vybrali jako den, kdy hromadně a zcela dobrovolně podstoupíme tzv. ledovou výzvu. Zapojili jsme se tak do celosvětové kampaně s názvem Ice Bucket Challenge, jejímž cílem je zviditelnit amyotrofickou laterální sklerózu. Tato nevyléčitelná, progresívní a fatální nemoc totiž postihla i jednoho z nás, angličtináře a tělocvikáře Mgr. Libora Mašáta.
ALS je poměrně vzácné onemocnění nervosvalového systému způsobující degeneraci a ztrátu buněk, které ovládají vůlí řízené svalové pohyby. Psychické a mentální schopnosti však zůstávají plně zachovány.
Pro ALS neexistuje žádná známá léčba. Dostupné léky se zaměřují především na zmírnění obtíží a prevenci komplikací.
Byli bychom velmi rádi, kdyby se podařilo alespoň částečně zpomalit postup choroby, aby měl náš kolega možnost zůstat co nejdéle aktivním a aby mohl předávat své znalosti a zkušenosti studentům.
Číslo transparentního účtu, na který může veřejnost přispívat, bude-li chtít našeho kolegu Mgr. Libora Mašáta finančně podpořit, je 107-8138960297/0100. Záštitu nad účtem převzalo od 1. září 2014 město Rájec-Jestřebí.
Získané finanční prostředky budou použity na pomůcky potřebné k rehabilitaci, pořízení potravinových doplňků a alternativní metody podpůrné péče.
Pomozte Liborovi v boji s časem. Děkujeme vám.
Děkujeme.
Kolektiv zaměstnanců OA a SZdŠ Blansko
4.9.2014

Foto - 1x

POMOC LIBORU MAŠÁTOVI


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ