home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Aktivity

POMOC LIBORU MAŠÁTOVI

Ice Bucket Challenge

První září má pro pracovníky ve školství obrovský význam. Je to symbol nových začátků, velkých zvratů a důležitých životních změn. Proto jsme si toto datum vybrali jako den, kdy hromadně a zcela dobrovolně podstoupíme tzv. ledovou výzvu. Zapojili jsme se tak do celosvětové kampaně s názvem Ice Bucket Challenge, jejímž cílem je zviditelnit amyotrofickou laterální sklerózu. Tato nevyléčitelná, progresívní a fatální nemoc totiž postihla i jednoho z nás, angličtináře a tělocvikáře Mgr. Libora Mašáta.
ALS je poměrně vzácné onemocnění nervosvalového systému způsobující degeneraci a ztrátu buněk, které ovládají vůlí řízené svalové pohyby. Psychické a mentální schopnosti však zůstávají plně zachovány.
Pro ALS neexistuje žádná známá léčba. Dostupné léky se zaměřují především na zmírnění obtíží a prevenci komplikací.
Byli bychom velmi rádi, kdyby se podařilo alespoň částečně zpomalit postup choroby, aby měl náš kolega možnost zůstat co nejdéle aktivním a aby mohl předávat své znalosti a zkušenosti studentům.
Číslo transparentního účtu, na který může veřejnost přispívat, bude-li chtít našeho kolegu Mgr. Libora Mašáta finančně podpořit, je 107-8138960297/0100. Záštitu nad účtem převzalo od 1. září 2014 město Rájec-Jestřebí.
Získané finanční prostředky budou použity na pomůcky potřebné k rehabilitaci, pořízení potravinových doplňků a alternativní metody podpůrné péče.
Pomozte Liborovi v boji s časem. Děkujeme vám.
Děkujeme.
Kolektiv zaměstnanců OA a SZdŠ Blansko
4.9.2014

Foto - 1x

POMOC LIBORU MAŠÁTOVI


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ