home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Aktivity

Festival kazuistik

Dne 26. 3. 2014 se žákyně 4. ročníku Eva Bednářová a žákyně 3. ročníku Lucie Štefančíková společně s paní učitelkou Jankovou ze Střední zdravotnické školy Blansko vydaly brzy ráno vlakem směrem Zlín. Cílem byla SZŠ a VOŠZ Zlín, kde se tradičně konal již X. ročník festivalu ošetřovatelských kazuistik. Úkolem bylo přednést svoji seminární práci. Nejprve jsme svoji práci prezentovaly u nás ve škole, a na základě toho byly odbornými paními učitelkami vybrány do Zlína. Po příjezdu na nás padla tréma a zjištění, že budeme mluvit do mikrofonu, tomu ještě více napomohlo. Měly jsme možnost zhlédnout i kazuistiky jiných škol, např. ze Šumperku, Vsetína, Jaselskou a Grohovu v Brně a samozřejmě také místní Zlín. Překvapilo nás, že některé školy přednášely ve dvojicích.  Pak přišly na řadu naše prezentace na téma Ošetřovatelská péče o klienta s kolorektálním karcinomem a Ošetřovatelská péče o klientku po transmetatarzální amputaci. Po odpřednášení jsme se všichni studenti odebrali do učebny psychologie, kde jsme si povídali o svých školách, o rozdílech, jak to na nich chodí, jak se nám líbí a nelíbí :-). Po návratu zpět do přednášecí místnosti se nejprve vyhlásili tři umístění s největším počtem bodů, které udělovali vybraní studenti z jednotlivých škol a po té tři místa udělená porotou. Lucie Štefančíková se se svou seminární prací na téma Ošetřovatelská péče o klienta s kolorektálním karcinomem umístila na 2. místě. Obě jsme si vedly dobře a zvládly to. Byla to pro nás osobní zkušenost, zážitek a také vzpomínka na super výlet vlakem :-)
Děkujeme paní učitelce Jankové a Pasekové za pomoc s přípravou a podporu.
10.4.2014

Foto - 1x

Festival kazuistik


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ