home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Aktivity

Na sedm západů

Bylo nebylo jedno město. Prý ptáčník Velen procházejíce se v prostorách nového hradu na skále, darovaných markrabětem, jednou zakopnul a zvolal: „Už nebudu chodit bosko více.“ A město tak dostalo své jméno a také erb – sedmizubý hřeben, jako památku na den, kdy Velen zbloudilému šlechtici nabídl přístřeší, koupel, a jeho dlouhé kadeře mu pročesal právě dřevěným sedmizubým hřebenem.
Každým rokem město Boskovice symbolicky otevírá turistickou sezónu a umožní tak veřejnosti navštívit všechny historické památky. Letos při této příležitosti proběhla v sobotu 5. dubna akce s názvem Na sedm západů, aneb příběhy boskovických domů, organizovaná občanským sdružením Intera.
7 příběhů. 7 obrazů z minulosti. 7 míst, kde se na krátké dopoledne zastavil čas a bylo možné na okamžik uvidět, uslyšet a ochutnat živou dýchající historii. Minulost se promítla do naší soudobé přítomnosti díky ochotě, nadšení a mladistvé nápaditosti studentů a studentek třídy Z1 OA a SZdŠ Blansko. Všichni žáci se akce zúčastnili s odhodláním a jejich živé dramatizace v kostýmech Janáčkova divadla působily naprosto autenticky a profesionálně. Velké díky patří také učitelům, bez nichž by se akce nikdy nezrodila – Mgr. Květoslavě Klementové a Mgr. Martinu Štoudkovi.
Přeji si, aby do budoucna žáci dostali další zajímavé příležitosti k propojení výuky s reálným projektem, jehož příprava a konečná realizace přináší „pravou“ podstatu poznání a učení. Děkuji svým studentům za přínosné hodiny českého jazyka a literatury, ve kterých jsem se i já od nich naučila mnohému podstatnému.
Mgr. Petra Abrahamová
8.4.2014

Foto - 101x

Na sedm západů Na sedm západů Na sedm západů


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ