home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Aktivity

Exkurze - soudní jednání

Ve dnech 25. a 27. února 2014 se třídy O4 a E4 zúčastnily jako diváci dvou soudních přelíčení na Okresním soudu v Blansku. Vzhledem k počtům obou skupin byla každá v jiný den, na jiném jednání.
Zatímco O4 měla možnost zhlédnout soud, který se týkal fyzického útoku, E4 se zúčastnila přelíčení zaměřeného na problémy majetkové, konkrétně zcizení věci. Pozitivně naladění studenti s chutí dozvědět se opět něco nového pouze nevěřícně hltali praxi.
V přítomnosti pravé soudkyně, státních zástupců, svědků a obžalovaného tak měli možnost seznámit se se skutečnými postupy všech účastníků. Po vyřčení rozsudku a návratu do školy všichni společně celou tuto událost detailně prodiskutovali, sdělili si své názory, pocity a dojmy z toho všeho, co měli možnost spatřit.
Zkušenost to byla více než zajímavá, díky patří paní učitelce Ing. Haně Horákové a panu učiteli PaedDr. Romanu Gregorovi za odborný dohled a zprostředkování celé akce.
Tomáš Paděra, Radek Štěrba
studenti třídy E4
5.3.2014


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ