home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Aktivity

Posila ve výuce ruštiny

Anastasia Nikolejevna Pylypenko je dobrovolnicí v rámci Evropské dobrovolné služby (EDS).
Tato sympatická mladá veterinární lékařka z Charkova, která teprve nedávno ukončila studia, si jako zemi pobytu na dobu 6 měsíců vybrala Českou republiku. Naši studenti ji přijali s nadšením a zaujatě sledovali prezentaci, ve které Anastasia představila plynulou ruštinou svou vlast. Bylo zajímavé sledovat, jak žáci ztrácejí zábrany a jsou ohromeni svou schopností porozumět ruštině v úplně nových souvislostech. To hned vyústilo v celou řadu dotazů k reáliím a v diskuzi o ožehavých událostech v současné Ukrajině.
Anastasii Nikolajevnu jsme pozvali také do skupiny ruštinářů v E1. Žáci si na ni připravili mnoho zvídavých otázek o všem, na co se uměli zeptat sami nebo co formulovali s pomocí zkušenějších spolužáků či vyučující. Podívejte se na fotografie!
CHCEŠ BÝT TAKÉ DOBROVOLNÍKEM EVROPSKÉ DOBROVOLNÉ SLUŽBY?
Základní informace:
Dobrovolníkem Evropské dobrovolné služby se může stát každý mladý člověk ve věku 18–30 let, který má trvalé bydliště, nebo legální pobyt v ČR.
Témata projektů jsou různá, např. práce s mládeží (volnočasové kluby, školky, nízkoprahy), ochrana životního prostředí, rozvojová pomoc, nebo divadlo.
Hostitelské organizace jsou většinou neziskovky, nebo organizace jako DDM apod. EDS můžete vykonávat po dobu 2 – 12 měsíců ve všech zemích EU, v Norsku, Turecku, nebo i v Rusku, na Kavkaze, v Makedonii atd.
Znalost jazyka hostitelské země ani skvělá znalost angličtiny není potřeba. Zcela stačí, pokud se dokážete na základní úrovni domluvit anglicky nebo jinak :). Z grantu, vám bude hrazeno 90% cestovného na místo projektu a zpět, ubytování, strava, kapesné, jazykový kurz. Po dobu EDS budete mít hrazeno zdravotní pojištění.
Činnost dobrovolníka by měla vést k tomu, aby se dobrovolník v  hostitelské organizaci něco naučil a rozvinul své schopnosti. Neměla by být rutinní a ani přehnaně zodpovědná.
Zdroj: http://www.ddmblansko.cz/index.php/eds [cit. 14.2.2014
Veškeré informace se dozvíte také na www.mladezvakci.cz/evropska-dobrovolna-sluzba/ nebo během přednášky „Do Německa na zkušenou“, kterou pro studentky každoročně připravuje Předmětová komise 2. cizích jazyků
Mgr. Soňa Vojáčková
vyučující RJ/NJ a vedoucí PK 2.CJ
16.02.2014

Foto - 10x

Posila ve výuce ruštiny Posila ve výuce ruštiny Posila ve výuce ruštiny


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ