home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Aktivity

Olympiáda z německého jazyka 2013/14

I v letošním roce se nejlepší němčináři na oborech Ekonomické lyceum a Obchodní akademie postavili čelem k výzvě zasoutěžit si v konverzačních dovednostech. Do okresního kola Olympiády se nominovaly dvě studentky, Tereza Crhová z E2 a Radka Růžičková z E3. Obě děvčata nezaváhala a svými výkony se držela v těsném závěsu za studenty z gymnázií okresu Blansko a Vyškov.
Odměnou jim budiž dobrý pocit ze sebe sama, překonání ostychu a zbytečné nedůvěry ve vlastní schopnosti. Na závěr sladkosti, drobné dárečky všem a navíc poukázku na nákup knihy Tereze a Radce předala paní ředitelka Ing. Svatava Dvořáková, gratulovaly samozřejmě i obě vyučující německého jazyka Mgr. Květoslava Klementová a Mgr. Soňa Vojáčková.
Seznam soutěžících v písemné i ústní části šk. kola (řazeno abecedně):
Buchtová Lucie E3, Matušková Michaela E2, Musilová Adriana O2, Musilová Tereza O2, Vavrčíková Nella E2, Crhová Tereza E2, Růžičková Radka E3
Mgr. Soňa Vojáčková
16.02.2014

Foto - 10x

Olympiáda z německého jazyka 2013/14 Olympiáda z německého jazyka 2013/14 Olympiáda z německého jazyka 2013/14


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ