home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Aktivity

Má dáti – Dal 2014 aneb „praktická“ nanečisto

Dne 27. – 28. ledna 2014 se ve Znojmě na Soukromé vysoké škole ekonomické uskutečnil 8. ročník celostátního kola soutěže v účetnictví MD - Dal. Z naší školy se do Znojma rozjeli dva nejlepší „účtaři“ - studenti z O4 Adéla Hartlová a David Meluzín s Ing. Annou Stloukalovou.
V pondělí 27. ledna je odpoledne čekala první část soutěže. Úkolem bylo vypočítat a zaúčtovat souhrnné příklady z celé problematiky finančního účetnictví např. Zúčtovacích vztahů, Dlouhodobého majetku nebo vyhotovit Účetní uzávěrku. Časová dotace byla jako každoročně čtyři hodiny po 60 minutách. K dispozici měli soutěžící pouze kalkulačku a účtovou osnovu.
Tento úkol se dal přirovnat ke Zkoušce z odborných předmětů, která maturanty čeká v druhé polovině dubna. Soutěžící si tedy mohli vyzkoušet, jak taková „praktická“ vypadá a jak asi obstojí.
Náplní druhého dne byl elektronický test. Obsahoval 116 otázek, které se dělily na dva větší bloky. První část tvořily otázky se čtyřmi možnostmi, kde mohlo být i více správných odpovědí. Další část byla složena z otázek s odpověďmi ANO a NE. Otázky byly z teoretické části účetnictví. Ověřovaly například znalost rozvahových a výsledkových účtů, daňovou uznatelnost jednotlivých nákladových účtů a základní znalosti o účetních jednotkách. Vzhledem k tomu, že se za špatné odpovědi body odečítaly, výsledky mohly být značně rozdílné.
Konkurence byla veliká. Přesto se naši studenti v této soutěži umístili velmi dobře.
David Meluzín skončil na 33. místě a Adéla Hartlová na 42. místě z celkových 142 soutěžících. V hodnocení škol se naše škola umístila na 14. místě z 64 škol celé republiky, a tak za námi zůstaly velké školy např. z Prahy, Hradce Králové, Ostravy, ale i naše blízká konkurence Svitavy.
Myslím, že oba soutěžící tuto zkušenost ocenili a uspějí i naostro v dubnu 2014 u maturity…
Adéla Hartlová, O4
4.2.2014

Foto - 5x

Má dáti – Dal 2014 Má dáti – Dal 2014 Má dáti – Dal 2014


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ