home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Aktivity

Christmas Magic – předvánoční soutěž ve výzdobě kmenových tříd

Na začátku prosince vyhlásila předmětová komise anglického jazyka soutěž o nejhezčí a nejnápaditější výzdobu kmenové třídy v duchu Vánoc slavených v anglicky mluvících zemích.
Důležitá byla nejen působivost dekorace, ale i její náplň. Doporučeny byly vánoční písně, básničky, recepty, kvízy, křížovky či srovnání Vánoc v různých anglicky mluvících zemích. Zkrátka cokoliv, co nejen skvěle vypadá, ale také poučí ostatní studenty a učitele, pokud do dané kmenové třídy přicházejí.
Studenti se do výzdoby pustili s vervou, a tak se ve středu 18. prosince mohli členové spolku "Santa Claus´ Friends", kteří soutěž vyhodnocovali, pokochat záplavou Santů, sobů i sněhu snášejícího se ze stropu, mohli obdivovat krby všech možných tvarů a velikostí, mohli ocenit nápaditost, originalitu i zručnost autorů dekorací. Rozhodnout, čí výzdoba je nejzdařilejší, bylo téměř nad lidské síly. Proto se komise nakonec rozhodla, že vyhlásí tři vítěze. Jsou jimi třídy E4, E2 a Z4. 6. ledna je čeká překvapivá odměna.
Mgr. Jana Matušková
vedoucí předmětové komise anglického jazyka
22.12.2013

Foto - 96x

Christmas Magic Christmas Magic Christmas Magic


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ