home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Aktivity

Co víš o energetice?

V úterý 17.12.2013 se Karel Filipi, Tomáš Ondra a Martin Polák ze třídy E3 zúčastnili finále soutěže: „Co víš o energetice?“, pořádané agenturou J.L.M. a společností ČEZ.
Této soutěži předcházela přednáška na téma energetiky, kterou absolvovali žáci E3 v červnu 2013.
V říjnu se pak mohly školy, na kterých tato přednáška proběhla, zúčastnit korespondenčního kola. Tohoto kola se zúčastnilo 36 tříčlenných týmů ze 17 škol z celé republiky. Nejlepších 5 týmů, mezi kterými byl i tým E3, pak postoupilo do finále.
Samotné finále moderovala Šárka Volemanová-Kubelková a vystoupila při něm vokální skupina Flow of Voices.
Finále se skládalo ze tří disciplín:
  1. Zvedání dvou desetikilových čínek.
  2. Vědomostní kvíz.
  3. Provlečení kovového kroužku zakrouceným drátem – pokud, možno bez dotyku drátu.
Náš tým ve finále skončil na 4. místě.
Po finále následoval společný oběd a prohlídka vybraných laboratoří na Fakultě elektrotechniky VUT Brno.
Blahopřeji žákům a děkuji za úspěšnou reprezentaci školy.
Mgr. Josef Půlkrábek
22.12.2013

Foto - 8x

Co víš o energetice Co víš o energetice Co víš o energetice


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ