home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Aktivity

Beseda na téma "České děti"

Jako studenti 4. ročníků jsme po roce opět dostali příležitost zúčastnit se projektu Jeden svět na školách. Besedy na téma "České děti" se účastnili ovšem jen ti, kteří chodí do společenskovědního semináře. Nejprve jsme zhlédli zajímavý film o „Českých dětech“, pak jsme se dozvěděli při následné besedě nové informace a měli jsme tak příležitost nahlédnout do nedávné minulosti. Pro ty co nevědí -"České děti" je název hnutí, které je označované jako opoziční politická iniciativa, která působila v 80. letech 20. století v někdejším socialistickém Československu. Bohužel se nemohl ze zdravotních důvodů dostavit předem domluvený pamětník na následnou besedu. Učitelé ale zareagovali pohotově a sami se s námi podělili o svoje vzpomínky. Celá akce byla velice zajímavá.
Michaela Smutná, studentka O4
5.12.2013


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ