home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Aktivity

Soutěž na DOD

Před Dnem otevřených dveří (DOD) na naší škole byla vyhlášena mezi studenty soutěž o to, kdo pozve nejvíce budoucích uchazečů ze ZŠ na OA a SZdŠ Blansko. Byly vyhodnoceny dvě kategorie – pro ty, co přijdou z blanenských ZŠ a mimoblanenských. Vítězkami se paradoxně staly studentky ze třídy, která má mezi všemi nejmenší počet. První místo v prvně jmenované kategorie získala Anna Riznerová, E1. Bydlí sice v Olomučanech, ale navštěvovala ZŠ TGM Blansko. Ve druhé zmiňované oblasti si pomyslné vavříny odnesla Lucie Ševčíková, rovněž z E1. Bydlí ve Vysočanech-Molenburku, ale chodila na ZŠ Ostrov u Macochy. Anička obdržela permanentku na 10 vstupů do Městských lázní v Blansku a Lucka pak kvalitní energetické nápoje. Děkujeme sponzorům i všem, kteří soutěž spoluorganizovali (např. ceny zajistila paní učitelka Brodecká, fotografie pořídila paní učitelka Matušková) a společně si přejme, aby se naše škola zaplňovala dalšími a dalšími studenty ze ZŠ.
Mgr.Milan Šoba, zástupce ředitelky
19.11.2013

Foto - 12x

Soutěž na DOD Soutěž na DOD Soutěž na DOD


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ