home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Aktivity

Americká angličtina

Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola v Blansku nabídla svým studentům lekci americké angličtiny

Ve čtvrtek 26. září navštívila naši školu tříčlenná rodina Huffových z amerického Pittsburghu.
Bylo nám ctí a potěšením přivítat tuto vzácnou návštěvu na půdě naší školy, a co více - uvést ji do hodin anglického jazyka a nabídnout našim studentům jedinečnou příležitost zaposlouchat se do projevu rodilých Američanů, zeptat se na jejich život a práci v USA, vést dialog či diskusi v angličtině. Návštěvu do hodin přátelsky uvedla a třídám představila ředitelka naší školy, Ing. Svatava Dvořáková.
Rodilí mluvčí vyprávěli studentům o životě v americkém Pittsburghu a sdíleli s nimi i zajímavosti z jejich pracovního i osobního života.
Smělejší žáci promluvili o svých zájmech a plánech do budoucna.
Studenti O4 a E3 sklidili od rodiny Huffových pochvalu za svá vystoupení ve formě prezentací na témata: naše škola, Blansko, region i Česká republika. Huffovi ocenili připravenost studentů, jejich projev, jazykové znalosti.
Ze strany studentů zazněly směrem k rodilým mluvčím kupříkladu následující otázky:
- Jaké je vaše oblíbené jídlo?
- Jak trávíte volný čas?
- Co vás přivedlo do České republiky?
- Jak vypadá váš běžný pracovní den?
- Které místo v USA je oblíbeným cílem vaší dovolené?
- Co se vám líbí na České republice? A mnohé další...
Zástupci americké rodiny všetečné otázky vstřícně zodpověděli, dokonce (na přání studentů) zaznělo i několik amerických vtipů. Z úsměvu většiny studentů bylo možné a příjemné vyčíst porozumění.
Na otázku "Co se vám líbí na České republice?" tři členové americké rodiny trojhlasně odpověděli: "Lidé." To jest, pro nás Čechy, bezesporu pozitivním zjištěním
Američtí kolegové mají, dle jejích slov, velmi dobrou mnohaletou zkušenost s českými studenty, kteří přijíždějí do USA za prací či studiem, s cílem nabýt cenné zahraniční zkušenosti. Rodina Huffových tedy naše žáky mj. "vybavila" výzvou a doporučením k pobytu v USA, za účelem získání výhodnějšího budoucího postavení na trhu práce v České republice.
Žáci tedy ve čtvrtek ze školy odcházeli nejen obohaceni o lekci americké angličtiny, ale také se srdečným pozváním do Pittsburghu.
A jak jsme se s našimi hosty rozloučili?
Poděkovali jsme za jejich přítomnost v hodinách, za sdílení informací i zkušeností, popřáli jsme americké rodině příjemný pobyt v České republice a vyslovili naději, že v budoucnu se ještě vyskytne příležitost k opětovnému setkání.
Studenti tříd O4 a E3 a vyučující AJ, Ing. Bc. Jolana Havlová
2.10.2013

Foto - 3x

Americká angličtina Americká angličtina Americká angličtina


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ