home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Aktivity

Cesta Rakouskem

V uplynulém školním roce 2012-13 proběhla pod záštitou Rakouského velvyslanectví v ČR v časopise Freundschaft vědomostní soutěž pod názvem „Reise durch Österreich“.
Skupina němčinářů z E3 se do této soutěže pod vedením paní uč. Vojáčkové aktivně zapojila. Soutěž měla osm částí, ve kterých jsme se seznamovali s více či méně známými rakouskými městy. Měli jsme nejen odhalit jejich názvy na základě indicií, ale i zodpovědět vědomostní otázky a zakreslit hledaná města do slepé mapy. Soutěž byla ukončena v dubnu 2013. Hlavní výhrou bylo pozvání do Prahy na „Rakouský den“.
Zpráva o jménech výherců na sebe nedala dlouho čekat. Jaké krásné překvapení, že jsme mezi nimi byli i my! V Praze nás 20. června dopoledne nejdříve přivítala šéfredaktorka a vydavatelka časopisu Freundschaft paní Mgr. Dagmar Toufarová a také další zástupci redakce, pak jsme společně uskutečnili procházku centrem Prahy. Připomněli jsme si spojitostí české, rakouské a německé kultury a historie i názvy některých důležitých památek v německém jazyce.
V budově Rakouského kulturního fóra nás přijala zástupkyně ředitelky, paní Mag. Waltraud Strommer, která krátce představila činnost RKF. Vedoucí místní rakouské knihovny nás zase seznámil s jejím provozem a fondem. Po malém občerstvení jsme si ještě prohlédli aktuální výstavu o architektovi Adolfu Loosovi s názvem „Učit se bydlet“.
Po prohlídce Pražského hradu jsme se konečně přesunuli do nedaleké Rakouské rezidence. Tam se konalo slavnostní setkání s panem velvyslancem Ferdinandem Trauttmansdorffem a dalšími představiteli Rakouského velvyslanectví v Praze. Všichni soutěžící se v krátkých rozhovorech představili panu velvyslanci, a také měli možnost zeptat se na to, co je zajímá na jeho práci. V přátelské atmosféře proběhlo předání cen všem výhercům a závěrečné společné fotografování.
Výlet do Prahy a také vlastně za Rakouskem byl pro nás krásnou odměnou za celoroční dřinu ve škole. Přejeme i všem ostatním, kdo se učí nebo vyučují němčinu, hodně radosti a úspěchů.
Mgr. Soňa Vojáčková, Michaela Bezděková a Denisa Oujezská, OA a SZdŠ Blansko
24.6.2013

Foto - 10x

Cesta Rakouskem Cesta Rakouskem Cesta Rakouskem


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ