home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Aktivity

Brněnské svatostánky – mešita, bazilika a pravoslavný chrám

Dne 2. 5. jsme se my, třídy O3 a E3 , vydali na exkurzi do mešity, baziliky a pravoslavného chrámu. Cílem naší exkurze bylo naživo poznat to, co jsme znali jenom z hodin společenských věd.
Jako první jsme navštívili brněnskou mešitu. Většina z nás hledala velké kopule a minaret, ale neuspěli jsme. Brněnská mešita totiž vypadá jako normální budova, snad až na arabský nápis nade dveřmi. Když jsme však vstoupili dovnitř, připadali jsme si jako bychom se ocitli v pohádkách Tisíce a jedné noci. Poté, co jsme si oživili informace o islámském náboženství, dostali jsme příležitost se na cokoli zeptat. Náš průvodce nám odpověděl na vše, co jsme chtěli vědět a co nás zajímalo. Když uplynul čas, který jsme měli vymezený pro mešitu, přesunuli jsme se na Mendlovo náměstí k bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Prohlídka baziliky byla zajímavá, avšak vzhledem k tomu, že se pohybujeme v katolickém prostředí, nečekalo nás zde nic nového, snad až na obraz Černé madony. Jedná se o historicky nejcennější obraz, který se v našem regionu nachází. Po odchodu z baziliky už nám zbýval jenom pravoslavný chrám, který se nacházel nedaleko. Chrámem Svatého Václava nás provázel pravý pravoslavný duchovní. Na celém interiéru chrámu nás nejvíce zaujal asi ikonostas – hlavní prvek pravoslavných chrámů, který je vytvořen z obrazů – ikon - svatých. Opět jsme se dozvěděli spoustu nových věcí a dostali jsme i prostor pro naše dotazy. Většině z nás exkurze připadala zajímavá. Odjížděli jsme domů s množstvím nových informací.
Míša Smutná, O3
13.5.2013

Foto - 1x

Brněnské svatostánky – mešita, bazilika a pravoslavný chrám


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ