home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Aktivity

Psychologická olympiáda - Kyjov

Dne 27. února 2013 proběhlo na Obchodní akademii a Střední zdravotnické škole školní kolo psychologické olympiády, kterého se zúčastnili všichni žáci třetího ročníku oboru zdravotnický asistent. Letošní téma znělo Hodnoty a životní styl. Žáci sestavili dotazník, stanovili si cíle a hypotézy, získané údaje znázornili v grafech a tabulkách a nakonec prezentovali v PowerPointu.
Všechny práce byli velmi pěkné, ale jen dva žáci dostali možnost reprezentovat školu v regionálním kole na Psychologické olympiádě v Kyjově. Za naši školu jsem reprezentovala já - Petra Palbuchtová a můj spolužák - Lukáš Doležel.
A tak jsme se 13. března 2013 vydali s paní učitelkou Mgr. Kateřinou Staňkovou na KG a SOŠ ZaS do Kyjova. Vstávání bylo brzké, protože cesta trvala skoro tři hodiny, ale během cesty jsme zažili zajímavé zážitky. Ranní vlak do Brna byl plný k prasknutí, ale to se dalo očekávat. V Brně bylo nejdůležitější najít správné nástupiště směrem na Uherské Hradiště. Vše jsme našli v pořádku, ale naše představa o vlaku do Uherského Hradiště byla trošku mylná. Na peróně stály 3 vagónky motorového vlaku, ale nejvíce nás dostala první třída. Nezbylo nám nic jiného, než do vláčku nastoupit a vydat se na dvě hodiny dlouhou cestu do Kyjova. Jelikož byl vlak "velmi dlouhý" neustále jím procházela "velmi příjemná" paní průvodčí. Já s Lukášem jsme si pročítali naše práce a připravovali se na soutěž. Cesta naštěstí rychle utekla a my se ocitli v Kyjově.
Ve škole nás moc pěkně přivítali a usadili do třídy, kde už na nás všichni čekali. Soutěžících bylo celkem dvanáct, včetně mě a Lukáše, z různých zdravek Jihomoravského kraje. Přivítala nás paní ředitelka Mgr. Renáta Koukalová a pan místostarosta Kyjova Bc. Antonín Kuchař a olympiáda začala.
Nastala nejdůležitější část celého dne, představit naše práce, co možná nejlépe. Vylosovali jsme si pořadí: Lukáš jedničku a já čtyřku. Letošním tématem 8. kola Psychologické olympiády byly Hodnoty a životní styl. Každý ze soutěžících však toto téma pojal úplně jinak. Slyšeli jsme prezentace na téma: Veganství a Vegetariánství, Skauting, Můj životní styl apod.
Potom následoval chutný oběd ve školní jídelně, kde na nás čekalo vepřo - knedlo - zelo. Po obědě a dobré kávě proběhlo vyhlášení výsledků. Vyhlašovala se první tři místa, avšak na třetím místě se umístili dva lidé. My s Lukášem jsme se bohužel neumístili, ale shodli jsme se na tom, že je to velmi dobrá zkušenost. Získali jsme Pamětní list a nějakou tu drobnost. Po úplném ukončení opět paní ředitelkou a panem místostarostem jsme se vydali splnit náš poslední úkol a to přijet v pořádku domů.
Celou cestu domů jsme si povídali a shodli se na tom, že to byl příjemně strávený den.
Petra Palbuchtová, Lukáš Doležel
Mgr. Kateřina Staňková
19.3.2013

Foto - 6x

Psychologická olympiáda - Kyjov Psychologická olympiáda - Kyjov Psychologická olympiáda - Kyjov


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ