home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Aktivity

Celostátní soutěž v účetnictví "Má Dáti, Dal" 2013

Letos poprvé pouze Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo uspořádala již 7. ročník celostátní soutěže v účetnictví "Má Dáti, Dal", který se konal tradičně ve Znojmě ve dnech 29. 1. a 30. 1. 2013.
Jedná se o celorepublikovou vědomostní soutěž určenou pro žáky čtvrtých ročníků obchodních akademií a ekonomicky zaměřených středních škol. Soutěže se zúčastnilo 73 škol z celé republiky a 165 soutěžících žáků 4. roč. obchodní akademie.
Tradičně se této soutěže zúčastňují nejlepší dva studenti naší školy oboru obchodní akademie, kteří vyhráli školní kolo soutěže z účetnictví.
Z naší školy přijely do Znojma 2 studentky Kateřina Rybářová a Beáta Tomanová ze třídy O4. Konkurence ve Znojmě byla veliká, protože mnoho škol vybíralo nejlepší žáky ze 3 tříd v ročníku. O konečném umístění jednotlivých žáků rozhodovaly pouhé desetiny bodu. O prestiži celé akce vypovídá i fakt, že většina všech zúčastněných prokázala nadstandardní schopnosti v oblasti účetnictví.
Soutěž je rozsáhlá a probíhá ve dvou dnech. První den žáci zvládají čtyřhodinový praktický písemný test, který se skládá z 5 oddílů a zahrnuje veškeré znalosti z oblasti finančního účetnictví a daní. Součet bodů tohoto bloku z velké části ovlivní celkový výsledek, nicméně o konečném vítězi je rozhodnuto až druhý den, kdy se ještě píše test na počítači trvající 75 minut. Tato část se skládá ze 100 otázek. U každé je na výběr ze čtyř odpovědí, z toho 1 až 4 mohou být správné. Všechny špatné odpovědi jsou záporné body.
I přes obtížné zadání obou testů se děvčatům podařilo obstát ve velké konkurenci a dosáhnout dobrých výsledků.
Studentka Beáta Tomanová skončila na 75. místě a Kateřina Rybářová na 108. místě.
Naše škola skončila na 41. místě.
I když děvčata neobsadila přední příčky, podle jejich slov si odnesly ze Znojma zajímavé zážitky a především cenné znalosti. Už samotná příprava a následné absolvování této soutěže jsou pro ně velkou zkušeností na blížící se praktickou maturitní zkoušku a na další zkoušky, které je v životě čekají.
Anna Stloukalová
odborná učitelka
26.2.2013

Foto - 5x

Celostátní soutěž v účetnictví "Má Dáti, Dal" 2013 Celostátní soutěž v účetnictví "Má Dáti, Dal" 2013 Celostátní soutěž v účetnictví "Má Dáti, Dal" 2013


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ