home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Aktivity

Exkurze na Záchranné zdravotnické službě Jihomoravského kraje v Brně

Dne 3. 5. 2012 se studenti prvního ročníku, oboru zdravotnický asistent, za doprovodu třídní učitelky Mgr. Evy Tiché a paní učitelky Zdenky Jankové, zúčastnili exkurze v krajském operačním středisku Záchranné služby Jihomoravského kraje v Brně (dále jen ZZS JMK). Jedná se o specializované pracoviště, které poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou péči o  osoby ohrožené na životě či zdraví. Síť záchranné služby v České republice tvoří 14 samostatných organizací - dle počtu krajů. Každá krajská organizace má své krajské operační středisko, které řídí poskytování přednemocniční neodkladné péče ve spádovém území.
Pracovištěm studenty provázel zkušený záchranář Bc. Petr Havelka Dis. Exkurze začala v garážích ZZS JMK, kde byli studenti seznámeni s vybavením sanitky rychlé záchranné služby. Studenti si vyzkoušeli manipulaci s fiktivním zraněným na nosítkách, ve vakuové dlaze a  přikládání Scoop rámu. Prohlédli si také vybavení záchranářských kufrů včetně pomůcek, léků a přístrojů. Prohlídka byla ukončena v kabině řidiče, kde studenti získali informace o systému předávání hlášení dispečink - sanitka. Po prohlídce sanitky následovala v zasedací místnosti, přednáška o záchranné službě doplněná autentickými videozáznamy ze zásahů ZZS. Na úplný závěr si studenti prohlédli dispečink ZZS JMK.
Exkurze byla pro studenty velmi přínosná, neboť je obohatila o řadu velmi cenných informací z hlediska poskytování přednemocniční neodkladné péče z pohledu zkušených záchranářů.
Mgr. Eva Tichá
odborná učitelka oboru
zdravotnický asistent
10.7.2012

Foto - 8x

Exkurze na Záchranné zdravotnické službě Exkurze na Záchranné zdravotnické službě Exkurze na Záchranné zdravotnické službě


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ