home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Aktivity

Soutěž první pomoci Mladé Bříště

Ve dnech 20. 6. a 21. 6. 2012 se studentky prvního ročníku, oboru zdravotnický asistent: Markéta Elsingerová, Kateřina Štarmanová, Michaela Zouharová, Monika Ferbyová za doprovodu třídní učitelky Mgr. Evy Tiché, zúčastnily mezinárodní soutěže předlékařské první pomoci v Mladých Bříštích. Soutěž organizovala jihlavská Střední zdravotnická škola. Soutěže se zúčastnilo 33 družstev, z toho 4 družstva z Německa, Rakouska, Norska a Slovenska.
Soutěž probíhala ve dvou dnech. Na 6 stanovištích byly nasimulované reálné situace: hromadná havárie traktor x motorka, otevřené i uzavřené zlomeniny, poranění páteře, zevní masivní tepenné krvácení; nasimulované neštěstí na statku - úraz elektrickým proudem, kardiopulmonální resuscitace, otrava chemikáliemi, poraněná pánev, zabodnutý cizí předmět; situace na tábořišti - oběšenec, resuscitace, bezvědomí, otrava alkoholem; pád ze skály - poranění páteře, cizí těleso v dutině břišní, poranění lebky a mozku; tonutí dítěte - resuscitace kojence; a spousta dalších drobnějších poranění včetně ošetření hysterických a opilých osob. Soutěž byla doplněna také vědomostním online testem.
Volný čas v průběhu soutěže studentky využily pro sportovní aktivity a také k vzájemnému bližšímu poznání a navázání přátelství se studenty s jiných zdravotnických škol. Před vyhlášením výsledků byl program soutěže obohacen o ukázku činnosti letecké záchranné služby spojené s prohlídkou vrtulníku.
Studentky si odvezly si ze soutěže řadu nesmírně cenných zkušeností a vědomostí a budou na soutěž celý život rády vzpomínat.
Markéta Elsingerová, Kateřina Štarmanová
Michaela Zouharová, Monika Ferbyová
studentky Z1 oboru zdravotnický asistent
10.7.2012

Foto - 9x

Soutěž první pomoci Mladé Bříště Soutěž první pomoci Mladé Bříště Soutěž první pomoci Mladé Bříště


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ