home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Aktivity

Festival ošetřovatelských kazuistik

Dne 15. března 2012 se uskutečnil VIII. festival kazuistik ve Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické ve Zlíně. Festival byl nazván "Moje nejzajímavější kazuistika". Naši školu reprezentovaly my - dvě studentky ze třídy Z4, Aneta Matalová a Martina Zukalová. Na samotném festivalu byly dvě poroty. První z řad studentů, v níž zasedla i Michaela Kadlecová z naší třídy a druhou odborná, která byla tvořena zdravotníky. Naše škola se účastnila poprvé, a proto žádná z nás nevěděla, do čeho jde, ale naštěstí jsme měly oporu v paní učitelce Mgr. Evě Pasekové.
My jsme prezentovaly kazuistiky s tématem ošetřovatelská péče o klienta s chronickou obstrukční plicní nemocí a ošetřovatelská péče o klienta s popáleninami. Byly tam více i méně zajímavé kazuistiky, z těch zajímavých nás zaujala ošetřovatelská péče o klienta s kardiostimulátorem. Některé přednesy byly velice pěkné. Jelikož jsme se účastnily poprvé, tak nás zarazilo, že u některých prezentací bylo více přednášejících, což jsme hodnotily jako nespravedlivé, také jsme netušily, že se účastní i studenti z vyšších odborných škol a ne jen ze středních. Celkově festival vidíme přínosným a doufáme, že se naše škola zařadí mezi každoroční účastníky.
Ve studentské porotě jsme obě, Martina Zukalová i Aneta Matalová získaly 3. místo a určitě jsme zaujaly ostatní studenty. Za nás, účastnící se studentky, bychom chtěly poděkovat Mgr. Silvii Vaškové, Mgr. Evě Pasekové a Mgr. Kateřině Staňkové za tuto zkušenost a pečlivou přípravu.
Martina Zukalová
4. ročník obor zdravotnický asistent
27.3.2012

Foto - 9x

Festival ošetřovatelských kazuistik Festival ošetřovatelských kazuistik Festival ošetřovatelských kazuistik


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ