home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Aktivity

Exkurze: Masarykův onkologický ústav

V pátek dne 17. 2. 2012 proběhla exkurze do Masarykova onkologického ústavu v Brně, které se zúčastnilo 18 žáků 4. ročníku oboru zdravotnický asistent. Hlavní náplní ex-kurze byly informace o významu onkologické prevence, dále prezentace na téma význam ge-netiky a nejčastější onkologická onemocnění, mezi něž patří: nádory prsu a vaječníku, dělož-ního čípku, varlat, tlustého střeva.
Provoz Masarykova onkologického ústavu byl zahájen v roce 1935. Je jediným speci-álním ústavem komplexní onkologické péče v České republice a několikanásobným držitelem osvědčení "Spokojený pacient" udělovaného Ministerstvem zdravotnictví. Pracuje zde celkem 830 zaměstnanců.
Přibližně každý třetí obyvatel ČR onemocní v průběhu svého života nádorovým one-mocněním a každý rok onemocní 60 000 obyvatel ČR a zemře každoročně kolem 29 000 obyvatel ČR. Protože na 5 - 10% všech nádorů má vliv genetická zátěž, nabízí Masa-rykův onkologický ústav program preventivních prohlídek, na které se může každý člověk objednat i elektronicky a bez doporučení praktického lékaře. "Preventivní balíček" služeb zahrnuje podrobnou anamnézu, fyzikální vyšetření, odběry krve a moči, testování na okultní krvácení, RTG plic, ultrazvuk břicha (jater, žlučníku, slinivky, ledvin) a u žen ve věku 45 - 69 let i preventivní mamografické vyšetření.
Po skončení bloku přednášek jsme se přemístili do výtvarné dílny a relaxační místnosti, kde mohou hospitalizovaní i ambulantní onkologičtí klienti trávit volný čas. Vyrábějí zde různé výrobky, které si může každý za symbolickou cenu zakoupit.
Závěrem exkurze bylo, že základním pravidlem tedy je a vždy bude: čím dříve zjištěné a méně pokročilé onemocnění je léčeno, tím větší je naděje na jeho vyléčení.
Pavla Sedláčková
studentka Z4
22.2.2012

Foto - 5x

Masarykův onkologický ústav Masarykův onkologický ústav Masarykův onkologický ústav


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ