home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Aktivity

Maraton O2 v Praze

Ve dnech 16. 5. - 18. 5. se naše třída O2 z blanenské "obchodky" v čele se dvěma pe-dagogy zúčastnila "pražského maratonu" po památkách.
Naše putování začalo v Poslanecké sněmovně a Senátu. Díky zástupcům našeho okresu v těchto institucích jsme se dostali do prostor, které jsou veřejnosti nepřístupné. Večer jsme navštívili divadelní představení Gottland ve Švandově divadle. Představení nám přiblížilo lidi a dobu, o níž víme jen z doslechu.
Druhý den v 8.hodin ráno jsme se vydali do víru velkoměsta. Po prohlídce Židovského města jsme na Staroměstském náměstí viděli sv. Mikuláše v květnu. Přes Stavovské divadlo jsme došli na Václavské náměstí, navštívili jsme výstavu Starých pověstí českých v Národním muzeu a zjistili jsme význam svého jména, které nám přidělil automat. Naše spolužačka prý byla za dávných dob magická kouzelnice.
Metrem jsme se přesunuli do České národní banky, která se nachází vedle Prašné brá-ny. Seznámili jsme se s historií platidel, někteří z nás získali díky soutěži brikety, což jsou rozdrcené a následně slisované bankovky. Měli jsme tu čest držet v rukou zlatou cihlu v hod-notě 10 miliónů Kč. Putování pokračovalo do Národního divadla, ve kterém jsme měli tu nej-lepší péči a cítili jsme se jako slavné osobnosti. A ne každý má to štěstí shlédnout Prahu ze střechy Národního divadla. Pak jsme využili lanovku, pomocí níž jsme vyjeli na Petřín. Díky výkladu našeho pana učitele jsme se například dozvěděli, že rozhledna má dvoje schodiště, po kterých stoupající lidé nahoru se nikdy nestřetnou s lidmi sestupujícími dolů. Dále se naše kroky ubíraly směrem na Pražský hrad, viděli jsme výměnu stráží a po sběhnutí na Karlův most a Staroměstské náměstí jsme viděli v akci i pražský orloj. Zde také skončilo seznamování s Prahou pro tento den.
Středeční ráno jsme zahájili v Klubu cestovatelů, kde nám pan David Švejnoha podal zajímavý a velice poučný výklad o Africe, který byl spojen s ochutnávkami tradičního afric-kého jídla a pití. S naším pražským maratonem jsme se rozloučili předáním pomyslného štafe-tového kolíku třídě E2 a návštěvou Vyšehradu a Slavína.
Naše seznamování s Prahou bylo velice vyčerpávající, ale zároveň užitečné. Poznali jsme místa, kam bychom se běžně nedostali, prožili jsme s třídou hezké chvíle a jsme zase o něco chytřejší, ale musíme říct: ,,Všude dobře, doma nejlíp."
Kateřina Rybářová a Nela Tihelková, studentky O2
23.5.2011

Foto - 8x

Maraton O2 v Praze Maraton O2 v Praze Maraton O2 v Praze

Druhé kolo pražského maratonu: Běží třída E2

Třída E2 přebírá pomyslný štafetový kolík pražského maratonu ve středu 18. května úderem poledne. Svaly zahříváme v suterénní místnosti Klubu cestovatelů nedaleko Tančícího domu. Překvapeně nasloucháme poznatkům o výši, respektive "níži" cen benzínu v Latinské Americe, o tamní zálibě v konzumaci křečků či o společných toaletách (rozuměj o dírách do země neoddělených přepážkami, pěkně vedle sebe). Servíruje se tradiční latinskoamerický nápoj - maté, a mexické fazole.
Posilněni a vybaveni mapou, fotoaparáty, vysokou hladinou aerobní kapacity, jakož i rezervami glykogenu opouštíme Klub cestovatelů a míříme na Petřín. Proslulá lanová dráha nás přiblíží k Petřínské rozhledně. Tak "trochu" menší Eiffelovka. Ti z nás, kteří nikdy nebyli v Paříži, si to právě vynahrazují. Je vidět daleko, Milešovku a Říp máme jako na dlani. V síni smíchu se k nám přidávají další závodníci - trpaslíci, dlouháni, tlouštíci i legrační postavičky s vejčitými hlavami. V zrcadlovém bludišti udržujeme vysoké tempo a bez minutových ztrát pokračujeme na Strahov. Odtud míříme malostranskými uličkami ke Karlovu mostu. Za zvuků zvonků z Lorety míjíme dům U Dvou slunců, někdejší příbytek Jana Nerudy, t. č. hostinec. První etapa našeho maratonu po pražských památkách a zajímavostech se chýlí ke konci…
Ve čtvrtek ráno, po dostatečném přísunu veškerých nutrietů, včetně vitamínů a minerálů z toastů, smažených vajíček a kávy, jsme opět na trati. Ekonomicky (jak se na ekonomické lyceum sluší) využíváme vysokou hladinu příjmu kyslíku a obdivujeme staré synagogy židovského města, orloj mistra Mikuláše z Kadaně na Staroměstské radnici i panorama Hradčan ze Smetanova nábřeží. Svalová vlákna se smršťují, přesouváme se k Národnímu divadlu. Zde nasloucháme známému příběhu z devatenáctého století o celonárodní sbírce na divadlo, o jeho stavbě, otevření, zkáze, a znovu sbírce, stavbě a otevření. "Národ sobě" stojí v tympanonu Hynaisovy opony. Ze sklepních prostor se základními kameny vystoupáme až na střešní terasu. Nad námi se vzpínají bronzové trigy, pod námi se třpytí Vltava.
Blíží se poledne. Na Václavském náměstí doplňujeme energetické zdroje. V České národní bance nad vitrínami se zlatými cihlami propadáme vidinám budoucího bohatství (všichni kromě učitelů...). Po cestě na Vyšehrad propuká první krize. Vedro je úmorné, naděje, že bychom se zchladili ve Vltavě skokem z vyšehradské skály tak jako Horymír se Šemíkem, žádná. Před námi je však vyhlídka na regeneraci - muzikálové představení Šakalí léta v Divadle ABC. Hercům stačí pět minut, aby se na tvářích diváků usídlil šťastně přihlouplý úsměv a neopustil je po celé představení. Nohy pod sedadly vyťukávají rytmus rokenrolu. Květa Fialová v osmdesáti a Lubomír Lipský v bezmála devadesáti letech na pódiu předvádějí obdivuhodné výkony. Potlesk trvá dlouho. Hercům nezbývá, než rozloučit se písní "Táhněte te do háje". Táhneme. Do hajan. Děvčata táhnou v lodičkách. Klobouk dolů.
Snídaně v hotelu AIDA jsou věru bohaté. Plni sil tedy vyrážíme do finiše. Je pátek, čeká nás poslední etapa. Trať vede přes Poslaneckou sněmovnu, Valdštejnskou zahradu a palác, sídlo Senátu. Pokračuje po Starých zámeckých schodech na Pražský hrad, kolem katedrály svatého Víta a dále do zahrad k renesančnímu Letohrádku královny Anny a Zpívající fontáně. Zjišťujeme, že jednací sál Poslanecké sněmovny je vykládán zlatem, že Valdštejnská zahrada je oblíbeným místem svatebních fotografů, že pan prezident vypadá starší, než jak ho ukazují v televizi, a že zpívající fontána nezpívá, za to osvěžuje. A to se hodí. Jsme totiž v cíli a únava je znát. Někteří proto rádi přijímají možnost zhroutit se ve vlaku do sedačky a zavřít oči. Je 15.48 a my se vracíme do Blanska. S Prahou v nohách, vzpomínkami ve foťácích a se zážitky v myslích.
Petra Janovská
12.6.2011

Foto - 43x

Maraton O2 v Praze Maraton O2 v Praze Maraton O2 v Praze


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ