home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Aktivity

NĚMECKÉ DIVADLO 2011

Studenti německého jazyka z 1. a 2. ročníků navštívili v pondělí 2. května 2011 interaktivní divadelní představení "Herzlich willkommen!"
Program zaměřený na německé reálie byl veselou návštěvou nejen Spolkové republiky Německo, ale také krátkým výletem do německého jazyka.
Vystoupili členové divadelní skupiny THEVO (Forumtheater für junge Leute)z Norimberka, Alexandra Bauer a Uwe Weber.
Projekt je zaštítěn institucí Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds.
Mgr. Soňa Vojáčková
23.5.2011

Foto - 1x

NĚMECKÉ DIVADLO 2011


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ