home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Aktivity

Senior Centrum - Velikonoční besídka

Dne 12.4.2011 navštívila třída Z1 při příležitosti velikonoční besídky Senior Centrum Blansko, někteří studenti sem dochází pravidelně jako dobrovolní pečovatelé.
Klienti se shromáždili v hojném počtu v hlavní jídelně. Žáci si pro klienty připravili pestrý program. Uživatelé slyšeli velikonoční básničky, několik písniček a vysvětlení proč a jak Velikonoce vznikly. Studenti také pomáhali klientům při hře Bingo. Výherci získali pěknou cenu. Na závěr besídky žáci rozdali seniorům přáníčka k Velikonocům.
Na celé třídě bylo vidět nadšení a zapálení pro věc. Studenti se této akce zúčastnili s radostí. Všichni si odnesli cenné zkušenosti, které jistě budou potřeba. Doufáme, že jsme klienty potěšili svojí návštěvou, ale i besídkou. Snad se naskytne příležitost k další návštěvě Senior Centra při nějaké další akci.
Kristina Vlčková Z1
23.5.2011

Foto - 6x

Senior Centrum Senior Centrum Senior Centrum


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ