home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Aktivity

Projektový den prvního ročníku oboru zdravotnického asistenta
- Poznáváme život seniorů

Dne 23. 2. 2011 se třída Z1, která byla rozdělena do třech skupin po deseti studentech, vydala do třech zařízení starající se o seniory na Blanensku. Byla to: Městská správa sociálních služeb Boskovice, Dům pro seniory Písečná a Senior centrum Blansko.

Městská správa sociálních služeb Boskovice

Naše skupinka pod vedením Mgr. Kateřiny Staňkové navštívila MSSS Boskovice. Abychom MSSS našli, dali jsme si sraz v Boskovicích na autobusové zastávce. Byla zima, a proto nám přišlo vhod, že cesta do zařízení trvala sotva pár minut. Když jsme došli, ohlásili jsme se na recepci. Po malé chvíli nás přišla uvítat vedoucí úseku přímé obslužné péče paní Miroslava Čopáková, která nás blíže seznámila se zařízením. Když bylo vše řádně vysvětleno, dále jsme se začali rozdělovat. Sedm žáků šlo za třemi klienty zařízení, se kterými si povídali, ptali se na jejich bývalé profese, jaký měli život, jestli mají nějaké děti apod. Zbytku se ujala paní Čopáková, která je provázela zařízením s velmi poučným a zajímavým výkladem.
Studenti si během výkladu zapisovali všechny zajímavé informace a detaily, které by jim byly užitečné při zpracovávání projektu, a také nezapomněli na fotodokumentaci. Když se čas naplnil, všichni jsme se sešli v kulturní místnosti s paní Čopákovou a s paní učitelkou Staňkovou, tam jsme diskutovali o tom, jaký pohled máme na seniory, co si vlastně o nich myslíme, jak se k nim chovat atd. Po pár minutové diskuzi jsme se rozloučili s paní Čopákovou, která na nás byla velmi milá a ke všem vstřícná. Z tohoto pěkně stráveného dopoledne jsme si odnášeli mnoho zkušeností a zážitků
David Kučera

Senior centrum Blansko

Dne 23. 2. 2011 měla naše desetičlenná skupinka pod dohledem Mgr. Evy Pasekové možnost navštívit Senior centrum v Blansku.
Přivítala nás milá sociální pracovnice, která nám objasnila přístup k seniorům. Po této užitečné části nás odvedla k příjemným upovídaným seniorkám. Část naší skupinky provedla po Senior centru a přitom měla výklad o fungování zařízení.
Po vypršení času, který nám byl vyčleněn, jsme neradi opouštěli tak příjemné prostředí. Ovšem se nedalo nic dělat, proto jsme se získanými informacemi odebrali domů. Další den jsme všechny informace zpracovali ve škole do výborně vypadajících prezentací.
Naše návštěva sloužila hlavně k získání nového pohledu na seniory a k získání velkého množství hodnotných zkušeností, které se nám jistě budou hodit hlavně při dalším studiu.
Kristina Vlčková

Dům pro seniory Písečná

Ve středu 23. února jsme měli možnost navštívit Dům pro seniory v Blansku. Naše desetičlenná skupinka se vydala v doprovodu třídní učitelky Mgr. Silvie Vaškové k Domovu. Zde nás přivítala vedoucí penzionu, která byla velice milá a seznámila nás i s chodem domova. Po chvíli povídání nás provedla po domově a zavedla nás k jednotlivým klientům.
Tři skupinky žáků komunikovali s klienty, zajímali se o jejich životní slasti a strasti, a jedna skupinka měla za úkol, zjistit informace o zařízení, které jim byly dány k dispozici.
Jak se blížil konec rozhovorů s příjemně naladěnými klienty, neradi jsme odcházeli, jak se nám u nich líbilo. Nakonec jsme domov opustili, s hlavou plnou informací. Ty jsme ve škole zpracovávali do prezentací, které jsme na posledním projektovém dni odpřednášeli.
Z této návštěvy jsme si odnesli spoustu nových informací a zkušeností. Myslím si, že byl dobrý nápad poslat nás k seniorům. Hodně z nás změnilo pohled na seniory, samozřejmě že k lepšímu. Na další spolupráci s klienty se už moc těšíme.
Lucie Petrová

Mgr. Silvie Vašková
Mgr. Kateřina Staňková
23.5.2011

Foto - 11x

Projektový den prvního ročníku oboru zdravotnického asistenta Projektový den prvního ročníku oboru zdravotnického asistenta Projektový den prvního ročníku oboru zdravotnického asistenta


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ