home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Aktivity

Jeden svět a jeden kraj v Brně

Dne 28. března 2011 se naše třída E2 společně se třídou O2, paní učitelkou Janovskou a panem učitelem Gregorem vydala do brněnské metropole na exkurzi. Ta byla zaměřena na více témat. Sraz byl v pondělí ráno na blanenském nádraží, odkud jsme odjeli osobním vlakem do Brna.
Nejprve jsme navštívili kinosál Břetislava Bakaly, kde v posledních březnových dnech probíhala přehlídka filmů o lidských právech "Jeden svět", jejímž pořadatelem je společnost Člověk v tísni. Zhlédli jsme snímek s názvem "Manželka za 50 ovcí" - dokument, kterým nás provázela šestnáctiletá dívka Sábere, jež se slzami v očích vyprávěla svůj dechberoucí příběh o tom, jak někteří afghánští muži, přívrženci Talibanu, kteří velmi uznávají tradice radikálního islámu, prodávají svoje mladé dcery, ve věku třeba jen deseti let, za pouhé ovce. Po skončení filmu následovala krátká beseda s brněnskou psycholožkou o této problematice a my se mohli podělit s ostatními o pocity, které se v nás v tu chvíli odehrávaly.
Po skončení této reflexe jsme se přesunuli nedaleko - na Krajský úřad Jihomoravského kraje, kde nás už netrpělivě vyhlížel pan tajemník Schlossarek. Právě ten se stal na další hodinu naším průvodcem po této zajímavé historické budově. Prošli jsme ji celou od vrchu až dolů. Při této příležitosti jsme mohli zasednout do křesel v jednací místnosti jako členové zastupitelstva, prohlédnout si galerii, a protože byl pan tajemník velmi dobrý řečník, tak jsme se dověděli i mnoho nových informací.
Po prohlídce Krajského úřadu následoval krátký rozchod a svačinka na náměstí Svobody a poté poslední etapa exkurze, kterou s nadšením vedl pan učitel Gregor. Byla to prohlídka Brna, která začala přesně v poledne u nových moderních hodin, tzv. "brněnského orloje". Cestou jsme viděli Starou a Novou radnici, Zelný trh, Malý a Velký Špalíček, Petrov a mezitím jsme vstřebávali spoustu zajímavostí a pověstí o těchto pamětihodnostech. Počasí nám přálo a vše ostatní bylo tak, jak být mělo. Už nás čekala jen krátká cesta na nádraží a vlakem zpět domů.
Díky exkurzi jsme mohli blíže poznat svět radikálního islámu, který je nám hodně vzdálený, ale na druhé straně nás cesta do Brna poučila i o světě nám velice blízkém - o kraji, v němž žijeme, a jeho sídelním městě.
Zuzana Měřínská,
studentka 2. ročníku OA a SZdŠ Blansko
6.4.2011

Foto - 4x

Jeden svět a jeden kraj v Brně Jeden svět a jeden kraj v Brně Jeden svět a jeden kraj v Brně


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ