home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Aktivity

Exkurze do Brna aneb Jak probíhá transplantace srdce

Dne 3. 2. 2011 jsme se celá třída Z3 společně s paní učitelkou Mgr. Kateřinou Staňkovou vypravila na exkurzi do Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie FN u Svaté Anny. Celá třída jsme odjížděla ráno osobním vlakem a po příjezdu do Brna na hlavní nádraží jsme vyrazili pěšky do nemocnice ke Svaté Anně.
Po příchodu do nemocnice nás přivítala hlavní sestra Naděžda Dlábková. Ta nás uvedla do přednáškového sálu kliniky a seznámila nás s chodem pracoviště, nejčastěji prováděnými zákroky a ošetřovatelkou péčí o klienty po transplantaci srdce. Také jsme se dozvěděli, jaká kvalifikace obnáší práci na špičkovém pracovišti. To nás utvrdilo v tom, že maturita bude prvním krokem, který musíme zvládnout.
Poté se nás ujal odborný asistent MUDr. Miroslav Bednařík, který nás nejprve seznámil s historií transplantační medicíny v České republice, a poté následovala přednáška o transplantaci srdeční chlopně. Podrobně nám popsal druhy a transplantaci srdečních chlopní, ke kterým nám následovně pustil i multimediální demonstrací vlastního operačního výkonu. Během celé přednášky jsme si dělali poznámky, ze kterých jsme zpracovali seminární práci. Po jejím skončení jsme si prohlédli oddělení intenzivní péče a intermediální jednotku, kde jsme viděli monitorační jednotky, polohovací lůžka a realizaci ošetřovatelského procesu u lůžka transplantovaných klientů.
Po ukončení exkurze na pracovišti transplantační medicíny jsme si prohlédli další klinická pracoviště a nemocniční kapli fakultní nemocnice.
Celá exkurze se třídě velmi líbila a myslíme si, že by nebylo na škodu se jít na transplantaci podívat i osobně. Zároveň chceme poděkovat paní učitelce Staňkové, že nám umožnila a domluvila exkurzi a společně se s námi na ní vydala.
Lucie Bravencová
obor zdravotnický asistent
třída Z3
Mgr. Kateřina Staňková
odborná učitelka
 
6.3.2011

Foto - 5x

Exkurze do Brna aneb Jak probíhá transplantace srdce Exkurze do Brna aneb Jak probíhá transplantace srdce Exkurze do Brna aneb Jak probíhá transplantace srdce


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ