home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Aktivity

Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce

Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce se konalo v pátek 28. ledna 2011. Zúčastnilo se ho devět studentů a studentek, většinou z prvního ročníku, což nás poněkud překvapilo, protože jsme očekávali převahu "třeťáků", kteří mají v okresním kole největší šance. O to víc si vážíme odvahy našich "benjamínků".
Soutěž se skládala z poslechové části a nepřipravené konverzace, během níž měli studenti prokázat, zda jsou schopni pohotově reagovat na vizuální podněty i zvídavé otázky zkoušejících.
Výkony soutěžících byly velmi vyrovnané. Svědčí o tom i fakt, že se o první tři místa dělí šest studentů. Porota složená z Ing. Jolany Havlové, Mgr. Jany Kacetlové, Mgr. Jany Matuškové a Mgr. Milana Šoby rozhodla takto:
1. místo Hana Páralová
Kryštof Knecht
E1
E3
26 bodů
2. místo Jana Trtílková
Michal Prudil
E2 21 bodů
3. místo Tomáš Jakubec
Tomáš Paděra
E1 18 bodů
Dále se zúčastnily (v abecedním pořadí):
Monika Langhammerová (Z1), Michaela Smutná (O1) a Kristina Vlčková (Z1).
Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem zúčastněným, protože projevili chuť dokázat sobě i nám, že něco umí, a to i přestože se jednalo o páteční odpoledne, kdy se většina studentů už vidí na míle vzdálená škole.
Za předmětovou komisi anglického jazyka
Mgr. Jana Matušková
 
9.2.2011

Foto - 14x

Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ