home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Aktivity

Jednou jsi účetní, tak se za to nestyď!

Ti nejlepší účetní, studenti v České Republice, se sjeli ve dnech 25. - 26. ledna 2011 do Znojma na Soukromou vysokou školu ekonomickou a Obchodní akademii, aby se zúčastnili již tradiční celostátní soutěže Má dáti - Dal.
Soutěže se zúčastnilo celkem 72 škol z celé republiky, přijelo 145 žáků v doprovodu učitelů. Blanenská Obchodní akademie samozřejmě nemohla chybět, vyslala dva soutěžící - Jiřího Mrázka a Kláru Hoderovou, oba ze třídy O4.
Žáci byli vybraní na základě školního kola soutěže, která probíhala v předmětu Účetnictví.
Obtížná celostátní soutěž ve Znojmě se konala po oba dny, první den se studenti zúčastnili čtyřhodinové praktické části, která procházela všemi odvětvími finančního účetnictví, a druhý den hodinové teoretické části formou testu na počítači.
Pro soutěžící byl připraven i doprovodný program, například prohlídka města, školy nebo taneční večer v Louckém klášteře.
V silné konkurenci škol, které počtem žáků mnohonásobně převyšují naši obchodní akademii, si studenti Obchodní akademie Blansko vedli velmi dobře.
Mezi jednotlivci obsadil Jiří Mrázek 24. místo a Klára Hoderová 97.
Škola jako celek se umístila na 32. místě.
Soutěž Má dáti - Dal byla pro všechny zúčastněné velkou zkušeností, ať již jako generálka na praktickou maturitu, nebo jako zjištění, jak jsou na tom znalosti našich studentů v porovnání s jejich vrstevníky.
Studentům Obchodní akademie Blansko blahopřejeme!
 
9.2.2011
Anna Stloukalová

Foto - 4x

Jednou jsi účetní, tak se za to nestyď! Jednou jsi účetní, tak se za to nestyď! Jednou jsi účetní, tak se za to nestyď!


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ