home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Aktivity

Do Německa na zkušenou

Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola se snaží všemožně podporovat a motivovat své žáky k učení se cizím jazykům. Proto jsme v prosinci 2010 využili nabídku Česko-německého fóra mládeže a uskutečnili u nás prezentaci projektu "Do Německa na zkušenou".
Do naší školy zavítala lektorka Helena Karnitskaya, posluchačka česko-německých studií na UK v Praze, aby zprostředkovala žákům 4. ročníků informace o možnostech studia, dobrovolnické činnosti, práci, praxi, workshopech, mezinárodních setkáních, projektech a dalších aktivitách v Německu, které může využít mládež do 26 let se znalostí němčiny. Naše žáky si lektorka okamžitě získala nejen perfektně připravenou prezentací, ale i skvělou češtinou, kterou se učí teprve druhým rokem, a svou milou bezprostředností. Nejzajímavější pro všechny bylo vyprávění o vlastních zkušenostech Heleny jako zahraniční studentky v různých zemích. Všichni žáci hodnotili celou akci za velmi přínosnou a inspirující, mnozí byli překvapeni šíří nabídky různých aktivit a projevili vážný zájem o vycestování do německy mluvících zemí za studiem či prací.
Celý projekt "Do Německa na zkušenou" klade důraz na otevřenost naší mládeže kulturám a tradicím jiných zemí, na zvyšování tolerance a pochopení mentality cizinců. Projekt finančně podporuje Goethe-Institut Praha, DAAD (Německá akademická výměnná služba), Německé velvyslanectví a Centrála pro zahraniční školství.
 
19.1.2011
Mgr. Soňa Vojáčková

Foto - 2x

Do Německa na zkušenou Do Německa na zkušenou


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ