home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Aktivity

Vánoce v domově seniorů

Naše třída Z3 se rozhodla nacvičit vystoupení na předvánoční program pro domov seniorů v Blansku. Nacvičovaly jsme tanec , zpěv i některé hry pro lepší Vánoční náladu obyvatel domova.
Den vystoupení, a to středa 15.listopadu, se přiblížil. Nakonec jsme se všechny sešly a vyrazily jsme. Když jsme vešly dovnitř , tak nás uchvátila krása vybavení domova.
Někteří senioři už netrpělivě čekali na začátek našeho vystoupení. Nachystaly jsme si pomůcky , převlékly jsme se a v 15 hodin začaly. Nejdříve jsme zazpívaly Nesem vám noviny. Poté jedna z nás přečetla z Bible o narození Ježíška. Jako další jsme si nachystaly taneční číslo ve stylu country.
Lidé, kteří se na nás přišli podívat, ožili. Po tanci přišla známá hra kufr (pantomima) do které se zapojila většina obyvatel. Pak byla na řadě další známa hra A-Z kvíz , která se všem taky líbila a odpovědi na otázky se jen hrnuly. Celý program byl prostoupen koledami. Zazpívaly jsme si Půjdem spolu do Betléma , Den přeslavný , V jeslích dítě spinká , Vánoce Vánoce přicházejí a nakonec Veselé Vánoční hody. Jako doprovod ke zpěvu nám hrála na kytaru Iveta Dvořáčková.
Velice se nám líbilo, že se většina lidí zapojovala do her nebo zpívali s námi. Jsme rády, že jsme mohly rozdat trochu radosti a úsměvů do srdcí seniorů.
Doufáme, že se Všem naše vystoupení líbilo a že jsme trochu zlepšily Vánoční náladu nejenom seniorům ale i nám samotným. Chtěly bychom poděkovat paní učitelce Jiřině Konečné za to, že nám akci umožnila zorganizovat, podporovala nás a vydala se do domova seniorů s námi.
Martina Zukalová, Z3
 
6.1.2011

Foto - 6x

Vánoce v domově seniorů Vánoce v domově seniorů Vánoce v domově seniorů


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ