home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Aktivity

Mozaika lidských témat objektivy českých dobrovolníků
Projekt Kultur8

Jsme studenti čtvrtého ročníku Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy v Blansku. V rámci předmětu Společenskovědní seminář jsme měli možnost zhlédnout putovní výstavu fotografií zobrazující každodennost v sedmi zemích globálního Jihu očima dobrovolníků, kteří v těchto zemích pracovali. Toto spektrum je doplněno o fotografie z České republiky. Výstava přibližuje realitu všedních dní v Keni, Zambii, Etiopii, Ghaně, Nigérii, Mongolsku a Vietnamu.
V každé zemi byla zachycena identická témata, která umožňují srovnávat místní kulturu a životní styl. Na fotografiích jsou předměty, situace a lidé, se kterými se dobrovolníci setkali v zemích svého dočasného působiště.
Cílem projektu Kultur8 je podnítit úvahy nad životní úrovní, kulturou a způsobem života v zobrazovaných zemích a nad jejich souvislostmi.
Tato mobilní výstava byla na naší škole od 13. - 17. prosince 2010. Výstavu postupně navštívily všechny třídy naší školy v předmětech občanská nauka, dějepis, společenskovědní základ a společenskovědní seminář.
Jsme rádi, že jsme se mohli seznámit s touto výstavou a dozvědět se spoustu zajímavostí z každodenního života v těchto rozvojových zemích.
Studenti třídy O4, OA a SZdŠ Blansko
 
6.1.2011

Foto - 8x

Mozaika lidských témat objektivy českých dobrovolníků Mozaika lidských témat objektivy českých dobrovolníků Mozaika lidských témat objektivy českých dobrovolníků


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ