home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Aktivity

Oświęcim - Auschwitz - Birkenau
Tísnivá exkurze do minulosti

Strach, hlad, zima... Jen těžko si člověk představí, jaké myšlenky bloudily v hlavě vězňům polského koncentračního tábora v Osvětimi při průchodu bránou s neblaze proslulým nápisem "Arbeit macht frei" neboli "Práce osvobozuje".
My, studenti 4. ročníků Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy Blansko, jsme 2. listopadu (příznačně právě na dušičky) měli možnost alespoň zčásti poznat mrazivé prostředí táborů Auschwitz a Birkenau. A přestože se nezřídka setkáváme s názorem, že pro "dnešní mladé" je druhá světová válka a její zvěrstva hodně vzdálenou a hodně mlhavou historií, nám se na tomto místě vyjevila nebezpečně zblízka.
Bloky obehnané nepřekonatelnou zdí ostnatého drátu smutně připomínají události let 1940 - 1945. Strážní věže sice zejí prázdnotou, ale okem času stále hlídají procházející návštěvníky.
Dochované věci zavražděných vězňů odkazují na nezvyklou krutost, jakou si nikdo z nás nepřeje nikdy zažít.
Při pohledu na dnes zrekonstruované pece krematoria, popravčí zeď nebo ruiny zničených plynových komor, se člověku tají dech. Na mysli Vám vyvstane jen otázka, jak někdo může být schopen takové krutosti.
Věnujme alespoň tichou vzpomínku bezmála 2 milionům vězňů, opouštějících své domovy a rodiny, se kterými se už nikdy neshledali, umírajíce za nelidských podmínek v tomto "díle zkázy".
Tereza Ševčíková
studentka OA a SZdŠ Blansko
 
7.12.2010

Foto - 6x

Oświęcim - Auschwitz - Birkenau Oświęcim - Auschwitz - Birkenau Oświęcim - Auschwitz - Birkenau


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ