home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Aktivity

Exkurze nemocnice Boskovice
- anatomická pitva, transfúzní oddělení

A tak přišel den D, kdy se třída Z3 společně s paní učitelkou Staňkovou a paní učitelkou Pasekovou vydala dne 14.9. 2010 do boskovické nemocnice, aby zhlédla průběh anatomické pitvy na patologickém oddělení a navštívila transfúzní oddělení. Toho dne ráno jsme měli sraz v 7:15 u nemocnice. Myslím, že každý z nás byl nervózní a trochu vystrašený z nadcházejícího průběhu exkurze.
Převlékli jsme se do školních uniforem a vydali se směrem k oddělení patologie. Zde nás uvítal pan primář, který nás provedl laboratořemi, vysvětlil nám, kde a jakým způsobem se skladuje a vyšetřuje patologická tkáň, také jak funguje práce celého oddělení. Dále jsme se přesunuli k samotné místnosti, kde probíhala pitva. Dostali jsme ústenky a vešli odhodlaně dovnitř, někteří se i drželi za ruce. Průběh pitvy byl velice zajímavý, výklad pana primáře byl poučný, dozvěděli jsme se nové informace. Konečně jsme viděli orgány dutiny hrudní, břišní i části těla na vlastní oči a nejenom z učebnice somatologie. Orgány jsme měli možnost shlédnout do nejmenšího detailu, také jsme se dozvěděli a viděli příznaky onemocnění, na které pacient trpěl, samozřejmě i to co bylo příčinou smrti pacienta. Naštěstí nikdo neomdlel a ani se nikomu nic nestalo. Na konci pitvy nám pan primář zodpověděl naše dotazy, poděkovali jsme a s nadšením jsme opustili oddělení.
Další část naší exkurze byla na transfúzním oddělení. Ve velké místnosti, kde dárci čekali na jejich příjem a na vyšetření, byly židle, televize ale i jiné věci na zkrácení času při čekání. Dárci dostali občerstvení, aby se posílili na odběr krve. Paní učitelky nám vysvětlily průběh celého procesu - příjem dárce, typy vyšetření moči, krve, vyšetření fyzikální - tělesná teplota, krevní tlak, jaký dárci vyplňují dotazník o svém zdravotním stavu, jak probíhá registrace dárce. Důležité poznatky byly, jaká kritéria musí dárce splňovat. (např. věk od 18 do 60 let, nesmí trpět infekčními chorobami, být mentálně postižený apod.) Posléze nás přivítala paní doktorka, která nám ukázala dárce, kterým se zrovna odebírala krev, jak probíhá odběr, jaké jsou druhy krevních derivátů, na co se musí dát při odběru pozor. Potom jsme měli možnost vidět oddělování částí krve ve speciálních přístrojích-separátorech. Na závěr jsme byli poučeni, jak se skladují části krve, pod jakou teplotou a jak dlouho mohou být skladovány. Poděkovali jsme, rozloučili se a to byl konec exkurze.
Děkuji jménem celé třídy paním učitelkám a personálu za pěknou a naučnou exkurzi.
Věřím, že na tento den, nikdy v životě nezapomeneme.
Michaela Kadlecová, Z3
 
27.10.2010

Foto - 1x

Exkurze nemocnice Boskovice


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ