home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Aktivity

Ekonomický tým 2010

VÍTĚZSTVÍ V CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽI EKONOMICKÝ TÝM 2010

Soutěž Ekonomický tým 2010 organizovala letos již po osmé rada Asociace obchodních akademií a Obchodní akademie Hodonín ve spolupráci se společností B.I.B.S., a. s. (Brno International Business School) a sponzory.
Cílem soutěže bylo poskytnout školám možnost prezentovat znalosti a dovednosti svých žáků a současně dát prostor pro to, aby se obchodní akademie mohly představit veřejnosti jako významný typ střední odborné školy.
Letos se za naši školu této prestižní soutěže zúčastnil tříčlenný tým studentů čtvrtého ročníku oboru Obchodní akademie. Tým tvořil Milan Rosenberg, Šárka Prudká a Tomáš Kroupa.
Je nutné zdůraznit, že soutěž je pro studenty i učitele velmi náročná na přípravu. Umístit se v této soutěži do první desítky je pro školu velkým úspěchem.
Letos se finále v Hodoníně zúčastnilo 28 týmů z obchodních akademií z celé republiky.
Soutěž Ekonomický tým tvoří 3 samostatné části:
  • případová studie,
  • vědomostní test,
  • prezentace na vylosované téma.
Z každé disciplíny zvlášť je možné získat maximálně 100 bodů. V celorepublikovém finále se body z těchto částí sčítají.
Vše začalo již v prosinci minulého roku, kdy tři studenti třídy O4 Milan Rosenberg, Šárka Prudká, Tomáš Kroupa pod mým vedením začali zpracovávat rozsáhlou případovou studii na téma Pořádání domácích zabíjaček.
Šlo o realisticky zpracovaný podnikatelský záměr, který by se předkládal bance v případě podání žádosti o úvěr na rozšíření podnikání. Tuto práci jsme koncem ledna 2010 odeslali k posouzení hodnotitelům, kterými byli učitelé vysokých škol a podnikatelé z praxe. Do měsíce jsme obdrželi písemné, velmi kladné hodnocení a naše práce získala vysoké bodové hodnocení.
Na základě velmi dobrého výsledku z případové studie byli studenti pozváni na celorepublikové finále, které se uskutečnilo 17. 3. 2010 na Obchodní akademii v Hodoníně.
Ve finále tým čekala druhá část soutěže. Šlo o vědomostní test, který obsahoval 80 otázek a trval 60 minut. Otázky v testu se týkaly těchto okruhů: účetnictví, ekonomiky, marketingu, práva, daní a informačních technologií. V náročném testu tým uspěl výborně.
Třetí část soutěže patřila prezentaci. Studenti si vylosovali téma s názvem Energie - a co dál? Na přípravu měli 30 minut a na obhajobu tématu 10 minut. Svým vystupováním, vědomostmi, přehledem, týmovou prací a originalitou projevu naprosto jednoznačně předčili svoje silné soupeře.
Za tuto disciplínu obdrželi od hodnotitelů maximální bodové ohodnocení.
Součet bodů ze všech tří disciplín jednoznačně ukázal, že Ekonomický tým 2010 z Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy Blansko nenašel v letošním ročníku konkurenta a jednoznačně zvítězil!!!!!
Úspěch těchto studentů je důkazem, že naše škola poskytuje velmi kvalitní odborné vzdělání, které mohou studenti dále rozvíjet při studiu na vysokých školách a v praxi.
OA a SZdŠ Blansko
Ing. Hana Horáková
 
29.3.2010

Foto - 12x

Ekonomický tým 2010 Ekonomický tým 2010 Ekonomický tým 2010


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ